Planeta Blanco – S Moda Magazine

 
Model Tasha Tilberg 
Photography by Derek Kettela 
Styling by Isabel Moralejo

Comments