Italian Emperors Domenico Dolce & Stefano Gabbana – Prestige Hong Kong

 
Models Charles Melton, Jerry Zhao, Zheng Da Peng, Zhang Ai Peng and Fu Zong Zheng 
Photography by Giuliano Bekor

Comments