Ortho­dox – Viva! Moda

 
Model Greg Nawrat 
Photography by Rene Habermacher 
Styled by Andrzej Sobolewski

Comments