Swimming Pool – Friday Magazine

 
Model Eva Doll 
Photography by Nadine Ottawa 
Stylist Birgit Kraner

Comments