Celebrating 25 – Máxima Magazine Portugal

 photo 750x513xmaxima-0008jpgpagespeedicnht7wE5KQX.jpg  photo fashion4addictscom-125.jpg 
Models Robin Barnet, Jozef Exner, Daniel Vojtech, Zuzana Straska, Karolina Mrozkova, Margita Zuchova, Adriana Cernanova, Michaela Hlavackova, Kocianova Michaela and Lenka Hanakova 
Photography by Branislav Simoncik 
Styled by Jan Kralicek

Comments